Το θρακικό πέλαγος από νωρίς αξιοποιήθηκε ως θαλάσσιος δρόμος μεταξύ των πλούσιων εδαφών της Θράκης και των μεγάλων εμπορικών κέντρων της Μεσογείου. Η ενότητα των θαλάσσιων δρόμων παρουσιάζει ενάλιες αρχαιότητες που ανασύρθηκαν από τον βυθό τυχαία με τα δίχτυα των ψαράδων της περιοχής και προσθέτουν πολύτιμες ψηφίδες στο μωσαϊκό της γνώσης της θρακικής ιστορίας.