Γυάλινη αποτροπαϊκή χάντρα. 5ος αι.π.Χ.
 

Ο αρχαίος Δορίσκος βρίσκεται στη θέση Σαράγια, κοντά στο ομώνυμο χωριό, σε έναν χαμηλό λόφο που εποπτεύει την πεδινή έκταση γύρω από το Δέλτα του Έβρου. Όταν ο βασιλιάς Δαρείος Α΄ εκστράτευσε εναντίων των Σκυθών (513 π.Χ.), εγκατέστησε στον Δορίσκο περσική φρουρά. Το 480 π.Χ. ο διάδοχός του, Ξέρξης, διασχίζοντας με τα στρατεύματά του τον Ελλήσποντο για να κατακτήσει την Ελλάδα, επέλεξε τον Δορίσκο ως κέντρο ανεφοδιασμού και επιθεώρησης των στρατευμάτων του. Στα χρόνια που ακολούθησαν η πόλη έγινε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας, ενώ αργότερα περιήλθε στη σφαίρα επιρροής των Μακεδόνων βασιλέων και στη συνέχεια των Πτολεμαίων. Τη διαρκή κατοίκηση της θέσης από τα προϊστορικά μέχρι τα ύστερα ελληνιστικά χρόνια επιβεβαιώνει ο μεγάλος αριθμός των επιφανειακών και ανασκαφικών ευρημάτων. Από αυτά ξεχωρίζουν μια σπάνια έκδοση χάλκινου νομίσματος κοπής Δορίσκου, με επιγραφή ΔΟΡΙ και μορφή κουκουβάγιας και μια μαρμάρινη τράπεζα μέτρησης υγρών του 4ου αι. π.Χ.