Γυάλινο μυροδοχείο. Αλεξανδρούπολη. 1ος-2ος αι.μ.Χ.
 

Η Αλεξανδρούπολη, μία από τις νεότερες πόλεις της Ελλάδας, ιδρύθηκε μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, όμως παρουσιάζει στοιχεία αρχαίας κατοίκησης. Εδώ και δεκαετίες έχει τεθεί το ερώτημα για την παρουσία αρχαίου οικισμού στην ευρύτερη περιοχή της. Ακόμη κι αν η έρευνα δεν έχει ακόμη καταλήξει για το αρχαίο της όνομα, ωστόσο η κατοίκησή της στους αρχαίους χρόνους πρέπει να θεωρηθεί σίγουρη, καθώς στο κέντρο της πόλης έχουν αποκαλυφθεί κατά καιρούς αρχαιολογικά ευρήματα, που χρονολογούνται από τον 5ο αι. π.Χ. – 4ο αι. μ.Χ. Πολλά από αυτά, μαζί με άλλα που παραδόθηκαν στην αρχαιολογική υπηρεσία από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής είχαν περιληφθεί στην επονομαζόμενη «Συλλογή Αλεξανδρούπολης», που λειτουργούσε από το 1968  μέχρι τη δεκαετία του 1990 στις εγκαταστάσεις του παλαιού δημαρχείου της πόλης.