Μιλιοδείκτης της Εγνατίας οδού. Δορίσκος. 1ος-3ος αι.μ.Χ.
 
Η Εγνατία Οδός, ένας από τους μεγαλύτερους δρόμους της αρχαιότητας, κατασκευάστηκε από τον ανθύπατο της Μακεδονίας Γναίο Εγνάτιο τον 2ο αι. π.Χ. πάνω στα ίχνη αρχαιότερου δρόμου, με σκοπό τη σύνδεση της Ρώμης με τις κτήσεις της στην Ανατολή. Στον νομό Έβρου σώζονται αρκετά τμήματα στον ορεινό αυχένα ανάμεσα στα Ζωνέα Όρη και στον Ίσμαρο, καθώς και σε πεδινές εκτάσεις κοντά στην Τραϊανούπολη και στον Δορίσκο. Ένας μεγάλος λίθινος μιλιοδείκτης των Αυτοκρατορικών χρόνων που βρέθηκε στην περιοχή Δορίσκου εκτίθεται στην υποενότητα αυτή.