Χρυσό δαχτυλίδι. Πόταμος. 2ος-3ος αι.μ.Χ.
 

Με αφορμή τις εργασίες κατασκευής του Διαδρατικού αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κοντά στο εγκαταλελειμμένο χωριό Πόταμος, όπου βρίσκεται το ομώνυμο μεσαιωνικό κάστρο, ήρθε στο φως  τρίκλιτη βασιλική. Από τα ευρήματα εντός και πλησίον του ναού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε χρήση του χώρου ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια, η οποία συνεχίστηκε έως το γ΄ τέταρτο του 6ου αι. μ.Χ. Λίγα μόλις μέτρα νοτιοανατολικά της βασιλικής αποκαλύφθηκε ασύλητος κιβωτιόσχημος τάφος του 2ου- 3ου αι. μ.Χ. με πλούσια κτερίσματα. Η πυκνότητα των ευρημάτων στην περιοχή υποδεικνύει ότι τόσο η βασιλική, όσο και ο τάφος, εντάσσονται σε ένα οχυρωματικό και οικιστικό σύνολο, που καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα.  Στην έκθεση παρουσιάζονται κτερίσματα του κιβωτιόσχημου τάφου: Χρυσά ελάσματα και χρυσό δαχτυλίδι με απεικόνιση της θεάς Τύχης,  γυάλινες χάντρες περιδεραίου, πήλινο λυχνάρι, γυάλινα και πήλινα μυροδοχεία.