Ο παρών διαδικτυακός τόπος am-alexandroupolis.gr ανήκει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου και η χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

  1. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ο am-alexandroupolis.gr περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του am-alexandroupolis.gr για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση ή χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσης τους από τον am-alexandroupolis.gr και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στο am-alexandroupolis.gr ) χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του am-alexandroupolis.gr .
  3. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του am-alexandroupolis.gr για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 2.
  4. Ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών, για παραπάνω πληροφορίες. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων διαδικτυακών τόπων που διασυνδέονται με το am-alexandroupolis.gr μέσω «δεσμών», ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το am-alexandroupolis.gr και άλλοι διαδικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή σας.
  5. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες για να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην Επικοινωνία του am-alexandroupolis.gr συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία τηε Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του και με κανέναν τρόπο δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη.
  6. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του am-alexandroupolis.gr αλλά και το ωράριο λειτουργίας του και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι πληροφορίες που μας δίνετε, θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια. Είναι πιθανό να σας ζητηθούν οι παρακάτω πληροφορίες: Το όνομα σας και πληροφορίες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν κυρίως για να σας ενημερώνουμε για νέες εκθέσεις ή εκδηλώσεις. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν εμπιστευτικές και δεν δίνονται σε τρίτους.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, αφού χρησιμοποιείτε τις άλλες ιστοσελίδες και έχετε πλέον εγκαταλείψει τον am-alexandroupolis.gr , να γνωρίζετε πως δεν ελέγχουμε τον άλλον διαδικτυακό τόπο. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων που θα εισάγετε σε άλλες ιστοσελίδες.